تبادل معلومات تخصصی دوره ابتدایی
 نمونه سوالات درس هدیه های آسمان

نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه های چهارم و پنجم 

همکاران گرامی نمونه سوالات ارائه شده را با توجه به موقعیت و مکان( شهر و روستای)خود تغییر دهید هدف فقط انجام فعالیت است . چنانچه دانش آموز مصداق یابی کند ( مثال بزند) بصورتیکه ما متوجه شویم به هدف مورد نظر رسیده نمره کامل می گیرد .  در پایه های دوم و سوم معلم به صورت شفاهی ارزشیابی را انجام می دهد .یا عینا نمره مستمر را بجای نمره پایانی ثبت می کند.

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

پایه : چهارم

تاریخ :

زمان : 40 دقیقه

بسمه تعالی

ســـــــازمان آموزش و پرورش  اصفــــهان

اداره آموزش و پرورش منطقه جــــی

دبستان

نام ونام خانوادگی :

نام پدر :

آموزگار :

2

 1 - خداوند مهربان براي بر طرف شدن نيازهايت چه امكانات و تواناييهايي به تو دا ده است؟

2

2 - چرا مادر حضرت موسي(ع)هنگام به آب انداختن اونگران نبود؟و اميد وار بود؟

2

 3 - من ميتوانم با خداي مهربان خود گفتگو كنم و به اوبگويم. . .

3

4 – چند مورد از  آداب رفتن به مسجد یا زیارتگاه رابنويسيد. (صفحه 22 کتاب کار )

2

5 – اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

3

6 – چکار کنیم که بازی کردن ما باعث آزار و اذیت دیگران نشود؟ 

3

7 – در مورد تصاویر صفحه19کتاب کار   توضیح بده. 

3

8 – به شعر و تصویر درس 4( امید من...) نگاه کن یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری را بنویس. 

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

پایه : چهارم

تاریخ :

زمان : 40 دقیقه

بسمه تعالی

ســـــــازمان آموزش و پرورش  اصفــــهان

اداره آموزش و پرورش منطقه جــــی

دبستان

نام ونام خانوادگی :

نام پدر :

آموزگار :

2

1 - اگر بخواهي نعمتهايي را كه خدا به تو داده را نام ببري ،چه چيزهايي نام مي بري ؟

3

2 - اگر بخواهي داستان بچه خرگوشها را ادامه دهي و آنها را خوشحال كني ، چه مي نويسي ؟

2

3 - موقعي كه در نماز جماعت مدرسه ات شركت مي كني چه احساسي داري ؟

3

4 – شجاع كسي است كه به جاي اذيّت كردن ديگران ..............................

2

5 – اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

3

6 – دلت مي خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار كنند .

2

7 – براي قدر داني از محبتهاي مادرت چه مي كني ؟

3

8 – در باره رفتار جاجول در صفحه 31 كتاب كار توضيح بدهيد .

بسمه تعالي

نمونه سوالات درس  هديه هاي آسمان پايه ي چهارم

1 – به نظر تو نوزاد با خنده و گريه ي خود چه چيزهايي را به پدر و مادر مي فهماند ؟

2 – اگر بخواهي داستان بچه خرگوشها را ادامه دهي و آنها را خوشحال كني ، چه مي نويسي ؟

3 – چرا مادر حضرت موسي (ع) هنگام به آب انداختن او اميدوار بود؟

4 – موقعي كه در نماز جماعت مدرسه ات شركت مي كني ، نمازت را چگونه مي خواني و چه احساسي داري ؟

5 – در مسجد محله ي شما چه فعاليتهايي انجام مي شود ؟

6 – هنگام رفتن به مسجد يا زيارتگاه چه كارهايي انجام مي دهي ؟

7 – نام چند مسجد را كه مي شناسي ، بنويس ؟

8 – رعد و برق شديدي شده بود ، همه وحشت كرده بودند ، بعد از مدتي مادر علي به نماز ايستاد ، در حالي كه موقع نماز نبود ، تو فكر مي كني او چه نمازي مي خواند ؟

9 – اگر بخواهي نعمتهايي را كه خدا به تو داده را نام ببري ،چه چيزهايي نام مي بري ؟

10 – چه كار كنيم كه بازي ما باعث اذيت و آزار ديگران نشود ؟

11 – فكر مي كني در مقابل بد رفتاري ديگران ما بايد چگونه رفتار كنيم ؟

12 – مريم مي خواست نماز بخواند اما آب قطع شده بود و هيچ آبي در خانه نداشتند، حالا مريم مي تواند بجاي وضو..............

13 – وقتي كبوتران را بر روي گنبد طلايي حرم امام رضا (ع) مي بيني ، چه احساسي داري ؟

14- شجاع كسي است كه به جاي اذيّت كردن ديگران ..............................

15- براي برگزاري جشن عيد مبعث چه پيشنهادهايي داري ؟بنويس .

16-دلت مي خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار كنند .

17- دوست شما چه خصوصيات خوبي دارد ؟مي تواني چند مورد را بنويسي .

18- اگر روزي امام زمان (عج) را ببيني از ايشان چه درخواستي مي كني ؟

19- براي قدر داني از محبتهاي مادرت چه مي كني ؟

20- از كدام قسمت درس (دستهاي مادر ) خوشت آمد آن را بنويس .

21- چرا حضرت محمد (ص) خانواده خود را بسيار دوست مي داشت ؟

22- در باره رفتار جاجول در صفحه 31 كتاب كار توضيح بدهيد .

23- براي اينكه خداوند از تو راضي و خشنود باشد چه كارهايي انجام مي دهي ؟

24- چند آرزو براي دوستت بكن و آنها را بنويس .

25- به شعر و تصوير درس 4 (اميد من ) نگاه كن و يك قسمت از شعر را كه بيشتر دوست داري بنويس .

 

 

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

پایه : پنجم

تاریخ :

زمان : 40 دقیقه

بسمه تعالی

ســـــــازمان آموزش و پرورش  اصفــــهان

اداره آموزش و پرورش منطقه جــــی

دبستان

نام ونام خانوادگی :

نام پدر :

آموزگار :

3

1 – اگر بخواهي برای يك روز تعطيل  برنامه ریزی کني ، چكار مي كني ؟ بنويس .

 

 

3

2 - با توجه به تصوير صفحه 32 و 33 كتاب كار
دو مورد اسراف نام ببر .

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

 

2

3 – زهرا در مورد بد رفتاري با ديگران ، دوستش  را نصيحت مي كند به اين كار زهرا .......  چه مي گويند ؟(نهي از منكر يا امر به معروف) توضيح بده.

 

3

4 – صفحه 54 کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

 

2

5 – کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

3

6– در مورد تصاویر صفحه58کتا ب کار توضیح بده.

 

 

2

7 – به شعر و تصویر درس   اول     نگاه کن یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری را بنویس.

 

2

8 - اگر درخواستی   از خدا داشته باشي، به خدا مي گويي؟(به صورت دعا بنویس )

 

 

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

پایه : پنجم

تاریخ :

زمان : 40 دقیقه

بسمه تعالی

ســـــــازمان آموزش و پرورش  اصفــــهان

اداره آموزش و پرورش منطقه جــــی

دبستان

نام ونام خانوادگی :

نام پدر :

آموزگار :

2

1 - ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................؟

 

 

2

2 - قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

 

 

2

3 - این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .
- نام این کتاب چیست ؟
- این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

 

2

4 – صفحه ......... کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

 

2

5 – عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .


زیرا ................................

 

3

6 – در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و بنویس چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

نمونه اسراف در خانه :...................

نمونه اسراف در مدرسه :.............

 

 

- برای جلوگیری از اسراف در خانه

- برای جلوگیری از اسراف در مدرسه

 

 

3

7 – در مورد تصاویر صفحه........کتا ب کار توضیح بده.

 

 

2

8 – به شعر و تصویر درس   .....     نگاه کن یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری را بنویس.

 

 

2

9 - اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

 

 

 

سوالات پیشنهادی آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی :


1- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

 دو سطربنویسید .

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

- دلیل انتخاب خود را بنویس .

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

4- انتخاب یک داستان :

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

- از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟
او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید .

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................                  در مدرسه : نمونه اسراف .................

1- پیشنهادها  1- پیشنهادها

2 - برای جلوگیری 2- برای جلوگیری

3- از اسراف : 3- از اسراف :


10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .
زیرا ................................11- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟


12- کتاب قرآن کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .


- این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

13- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .


17- با توجه به تصوير
دو مورد اسراف نام ببر
دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

 

|+| نوشته شده توسط عزیزی در سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 
 
بالا